Advocaat Arbeidsrecht in Oosterhout

Het arbeidsrecht is constant in beweging. Eigenlijk zoals de bedrijven in Oosterhout: altijd in beweging en op zoek naar uitdagingen. Vaak is daar personeel voor nodig. En u weet uiteraard graag welke mogelijkheden er zijn om dat te realiseren. Dan is de Advocaat Arbeidsrecht Oosterhout er om u bij dergelijke vragen behulpzaam te zijn. Als werknemer wilt u graag dat er goede afspraken gemaakt worden. Maar weet u wat er wel en niet in een arbeidsovereenkomst kan staan?

Expertise advocaat arbeidsrecht

De Wit Advocatuur wordt als Advocaat Arbeidsrecht Oosterhout dagelijks geconfronteerd met vraagstukken over ontslag, arbeidscontracten, concurrentiebedingen, ziek personeel en noemt u maar op. Het is niet altijd eenvoudig om op al die vragen het juiste antwoord te vinden. Het belangrijkste is dan om als Advocaat Arbeidsrecht Oosterhout samen met de cliënt het beste resultaat te bereiken.

“Ik wens je veel personeel”, is een oud gezegde. Maar het werken met ZZP’ers kan ook best lastig zijn. Want welke afspraken kunt u wel maken en welke niet? In hoeverre bent u als opdrachtgever voor de ZZP’er in feite ook werkgever? Met andere woorden: welk risico loopt u?

De Wit Advocatuur als Advocaat Arbeidsrecht te Oosterhout zoekt samen met u naar passende oplossingen.

Een andere kwestie die zowel voor de werkgever als voor de werknemer tot problemen kan leiden is ziekte. Wat mag en moet je als werkgever doen? En wat moet je en mag je als werknemer? Het zijn allemaal vragen waarmee De Wit Advocatuur als specialistisch Advocaat Arbeidsrecht Oosterhout u kan helpen.

Enkele van onze diensten

Arbeidsovereenkomst

De inhoud van de arbeidsovereenkomst kan voor een belangrijk deel al zijn geregeld in e...

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid wordt steeds meer van belang. Hiermee wordt bedoeld dat zo veel ...

De inhoud van een arbeidsovereenkomst

Om een indruk te geven wat een arbeidsoverenkomst kan omvatten:

  • bepaalde tijd of onbepaalde tijd;
  • een proeftijd of concurrentiebeding
  • de vakantieaanspraak;
  • een opzegtermijn;
  • het loon en de termijn van uitbetaling;
  • de arbeidsduur per dag of week;
  • eventuele deelname aan een pensioenregeling;
  • een toepasselijke cao; 
  • of de werknemer verplicht is over te werken;

Kortom: lang niet altijd eenvoudig, maar wel noodzakelijk.

Soms: de man of vrouw met de hamer......

Soms, maar lang niet in alle gevallen komt er een procedure aan te pas om een conflict op te lossen. In het geval van toepassing van het ontslagrecht zijn er grofweg twee proecdures mogelijk: die via het UWV en die via de rechter.De procedure via het UWV is aangewezen in geval van bedrijfseconomisch omstandigheden of wanneer er sprake is van een langdurig zieke werknemer. Klik hier voor informatie
Naast deze procedure kunt u ook een ontslagprocedure voeren bij de rechter.
Wilt u een procedure voeren tegen een beslissing op uw uitkering (bijvoorbeeld WW of WIA), ook dan moet u in eerste instantie bij het UWV zijn.

Meer weten: mail of bel mij!

Werkwijze en tarieven

Het eerste gesprek dient om met elkaar kennis te maken en alle feiten op een rij te zetten. Vaak is het dan mogelijk om al een voorzet te geven voor een aanpak van het probleem. Wij zoeken samen met u naar de beste oplossing tegen aanvaardbare kosten. Dat spreken wij samen met u af.

Als gespecialiseerd Advocaat Arbeidsrecht Oosterhout kan De Wit Advocatuur tarieven aanbieden die concurrerend zijn ten opzichte van andere juristen en advocaten, waar kwaliteit altijd leidend is. Niet alleen het uurtje-factuurtje-tarief is mogelijk, ook een vaste prijs of een maximum tarief. Dat hangt af van de aard van het probleem en uiteraard uw wensen als klant.

Dus heeft u een Advocaat Arbeidsrecht Oosterhout nodig, neemt u dan contact op met De Wit Advocatuur.

Een juridisch probleem?

Bel of mail mij!

René de Wit
06 2222 4274
rdw@dewitadvocatuur.nl
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00
Neem contact op