Disclaimer

Op deze website en/of in andere (elektronische) uitingen van De Wit Advocatuur wordt informatie over juridische onderwerpen aangeboden als een vorm van vrijblijvende dienstverlening voor cliënten en andere bezoekers.

Deze informatie kan nadrukkelijk niet worden beschouwd als juridisch advies. Ondanks de grootste mogelijke zorg bij het samenstellen van de informatiear kan De Wit Advocatuur er niet voor instaan dat deze informatie altijd juist en volledig is.

Aangezien de informatie vrijblijvend ter beschikking wordt gesteld, garandeert De Wit Advocatuur niet dat het gebruik van deze informatie leidt tot een verwacht dan wel een juist resultaat.

Op deze website en in andere (elektronische) uitingen wordt verwezen naar websites die niet door De Wit Advocatuur, maar door derden worden onderhouden. Verwijzingen naar deze websites zijn puur informatief voor de bezoeker. De Wit Advocatuur staat niet in voor de informatie op deze websites.

De Wit Advocatuur garandeert niet, dat het gebruik van de op deze website aangeboden informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden.

De Wit Advocatuur sluit iedere aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te ontstaan en/of voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De Wit Advocatuur is het de gebruiker van de website en/of de ontvanger van andere (elektronische) uitingen niet toegestaan de inhoud van deze website of van andere (elektronische) uitingen te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.