Tarieven

Omdat geen enkel vraagstuk hetzelfde is, hanteert De Wit Advocatuur geen vaste uurtarieven. Het tarief wordt in overleg met de klant bepaald en is onder meer afhankelijk van het belang van de zaak en de complexiteit daarvan. Welke mogelijkheden zijn er?

Het uurtarief

De Wit Advocatuur hanteert geen vast tarief, maar laat dit afhangen van onder meer het (geldelijke) belang van de zaak, de draagkracht van de klant, de moeilijkheid van het probleem en de duur van de behandeling. Op basis daarvan wordt een voorstel gedaan en komen we samen tot een bepaalde tariefafspraak. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die je onderaan deze site aantreft.

Iedere factuur wordt voorzien van een specificatie van werkzaamheden en eventuele kosten. 

Maximaal tarief

Op basis van de aard van de zaak wordt een maximaal aantal uren aan werkzaamheden bepaald tegen een (in onderling overleg) vast te stellen tarief. Worden er minder werkzaamheden verricht, dan wordt afgerekend op basis van de werkelijk bestede tijd. Meer tijd wordt niet doorbelast en is voor risico van De Wit Advocatuur. Ook hier wordt een urenspecificatie gegeven.

Vaste prijs

In overleg wordt voor de behandeling van een zaak een all-in-tarief voor de werkzaamheden bepaald. Betaling vindt dan in delen plaats; zonder urenspecificatie.

  • Zaken op basis van gefinancierde bijstand kunnen wij niet in behandeling nemen.
  • Bent u verzekerd voor rechtsbijstand, neemt u dan contact op als u een vraag heeft.
  • Behandeling van zaken op basis van “no cure no pay” is niet mogelijk, omdat dit voor advocaten, behalve op een enkel rechtsgebied, niet is toegestaan.

Mediation

Voor mediation hanteren wij maatwerktatieven, afhankelijk van de duur van de mediation.

Ook hier is flexibiliteit van toepassing: het tarief kan worden gewijzigd al naar gelang de aanpassingen in het traject van de mediation. Uiteraard altijd in overleg met de klant!

 

Juridisch abonnement

Vanaf € 300,- ex BTW per kwartaal in abonnementsvorm; op offertebasis in geval van maatwerk.

Dit abonnement geeft de mogelijkheid (op basis van fair use) vragen te stellen per mail of telefonisch en korte teksten te laten beoordelen.

Een juridisch probleem?

Bel of mail mij!

René de Wit
06 2222 4274
rdw@dewitadvocatuur.nl
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00
Neem contact op