De Wit Advocatuur

Naast het arbeidsrecht, kunt u ook in aanraking komen met andere juridische vraagstukken. De Wit Advocatuur helpt ook hierbij snel en efficiënt. 

Gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Naast arbeidsrecht, kunt u ook in aanraking komen met andere juridische vraagstukken. Ook hierbij helpt De Wit Advocatuur u snel op weg.

Werkwijze

In zijn algemeenheid richten juristen zich op het achteraf analyseren en oplossen van juridische problemen. De Wit Advocatuur streeft ernaar om mogelijke problemen al in een vroeg stadium aan te wijzen en op te lossen. Vaak staat het juridische probleem niet op zichzelf, maar is er sprake van meerdere met elkaar verband houdende problemen. Dat kan ertoe leiden dat de oplossing niet op juridisch terrein ligt maar elders. Een juridische aanpak is in dat geval niet succesvol en moet er naar een andere oplossing worden gezocht.

Het is dan ook van belang om de vraag van de klant goed in beeld te brengen. Een goede analyse vooraf is niet alleen van belang voor een mogelijke oplossing, maar zeker ook voor de behandeling van een probleem. Nog beter is om het probleem te voorkomen.

Om dat te bereiken werk ik op basis van de uitgangspunten van "Preventive Law". Preventive law is een beweging binnen het rechtsdenken die zich richt op het voorkomen van juridische problemen en geschillen. Waar traditionele juristen zich richten op het achteraf analyseren en oplossen van reeds ontstane juridische problemen, streeft preventive law ernaar om mogelijke problemen al in een vroeg stadium aan te wijzen en op te lossen. Zie ook Artikel in Advocatie

Ook voor start-ups

Je staat op het punt een nieuw business concept te lanceren of bent recent met je onderneming gestart. Je wilt het in één keer goed doen, maar loopt tegen tal van vragen aan. Ook in dat geval kun je een beroep doen op De Wit Advocatuur. Mail of bel mij gerust voor een eerste kennismaking.

Procederen kan ook

Uiteraard gaat De Wit Advocatuur procedures niet uit de weg: uiteindelijk kan ook die procedure leiden tot een oplossing. In dat geval zal een kosten-baten-analyse worden gemaakt, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. Uiteraard hoort daar dan een passende offerte bij. Informatie over de tarieven treft u onder die pagina aan.

Preventief

Het is een vaststaand gegeven, dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Het kost minder geld en tijd. Dat is niet anders bij juridische problemen. Helaas leert de ervaring dat in veel gevallen een probleem al te lang voortduurt en de advocaat erbij wordt gehaald om het probleem op te lossen. Dat kan niet altijd; soms ligt het probleem ergens anders of is het simpelweg te laat voor een oplossing.

Daarom is investeren in preventie beter dan betalen van kosten achteraf. De Wit Advocatuur wil u daarbij graag van dienst zijn.

Register en derdengelden

De Wit Advocatuur heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. De Wit Advocatuur kan voor u geen derdengelden ontvangen, omdat niet wordt beschikt over een Stichting Derdengelden.

Een juridisch probleem?

Bel of mail mij!

René de Wit
06 2222 4274
rdw@dewitadvocatuur.nl
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00
Neem contact op