De Wit Advocatuur

Inmiddels kan ik spreken van 30 jaar ervaring als advocaat. Ik richt mij vooral op het arbeidsrecht, waarin ik een specialisatie heb gevolgd en nog ieder jaar de nodige bijscholing doe.
Ik treed op voor zowel werkgevers als voor werknemers. Het arbeidsrecht is een speciaal rechtsgebied, dat mij na aan het hart ligt. Zakelijke en persoonlijke belangen, conflicten, emoties en gevoelens komen daarin samen. 

Het geeft een goed gevoel om zaken buiten de rechter om te regelen. Dat is ook de reden dat ik inmiddels een opleiding tot mediator heb gevolgd. 

Ik werk graag vanuit een preventief perspectief: zo veel mogelijk problemen voorkomen, meedenken met de klant. Meer adviserend en niet procederend. 
Ook mediation behoort tot dat perspectief. Het geeft vaak verrassende inzichten hoe problemen daadwerkelijk in elkaar steken en op welke wijze een optimaal resultaat behaald kan worden.

Als deze aanpak aanspreekt, nodig ik u graag uit om daar eens verder over te praten.

René de Wit

Gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging. Regels veranderen en er komen regels bij. Dan zie je door de bomen het bos niet meer.

Het arbeidsrecht kent vele valkuilen. Een ondernemer heeft niet de vrijheid om zaken naar eigen inzicht te regelen. Medewerkers zijn mondiger geworden en weten steeds beter wat hun rechten en plichten zijn.
Juist daarom is het handig en zeker verstandig om op tijd aan de bel te trekken: dat geldt voor de werkgever, maar uiteraard ook voor de werknemer. Een telefoontje kan al verhelderend werken.

 

Werkwijze

In zijn algemeenheid richten juristen zich op het achteraf analyseren en oplossen van juridische problemen. De Wit Advocatuur streeft ernaar om samen met de klant mogelijke problemen al in een vroeg stadium aan te pakken. Vaak staat het juridische probleem niet op zichzelf, maar is er sprake van meerdere met elkaar verband houdende problemen. Dat kan ertoe leiden dat de oplossing niet op juridisch terrein ligt maar elders. Een juridische aanpak is in dat geval niet succesvol en moet er naar een andere oplossing worden gezocht.

Het is dan ook van belang om de vraag van de klant goed in beeld te brengen. Een goede analyse vooraf is erg belangrijk voor de behandeling van een probleem. Nog beter is om het probleem te voorkomen.

Om dat te bereiken werk ik op basis van de uitgangspunten van "Preventive Law". Preventive law is een beweging binnen het rechtsdenken die zich richt op het voorkomen van juridische problemen en geschillen. Waar traditionele juristen zich richten op het achteraf analyseren en oplossen van reeds ontstane juridische problemen, streeft preventive law ernaar om mogelijke problemen al in een vroeg stadium aan te wijzen en op te lossen. Zie ook Artikel in Advocatie

Lees verder

Ook voor start-ups

Je staat op het punt een nieuw business concept te lanceren of bent recent met je onderneming gestart. Je wilt het in één keer goed doen, maar loopt tegen tal van vragen aan. Ook in dat geval kun je een beroep doen op De Wit Advocatuur. Mail of bel mij gerust voor een eerste kennismaking.

Mediation

Mediation biedt vaak een volwaardige en meer omvattende oplossing dan die via een juridische weg. Veel conflicten worden vanuit juridische optiek benaderd. Het gaat bij conflicten eigenlijk niet om toepassing van het recht, maar om een gebrek aan erkenning en begrip, macht, status en onzekerheid. Vervolgens wordt dat wat nu juist niet juridisch wel zo vertaald. Daardoor wordt aan de kern van het probleem voorbij gegaan. Mediation biedt een totaaloplossing: zowel relationele, inhoudelijke en (indien nodig) ook de juridische kant van de zaak wordt meegenomen. 

Vaak leidt mediation tot verrassende inzichten en blijken er opeens toch meer gemeenschappelijke belangen te bestaan dan eerst gedacht. 

Preventief

Het is een vaststaand gegeven, dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Het kost minder geld en tijd. Dat is niet anders bij juridische problemen. Helaas leert de ervaring dat in veel gevallen een probleem al te lang voortduurt en de advocaat erbij wordt gehaald om het probleem op te lossen. Dat kan niet altijd; soms ligt het probleem ergens anders of is het simpelweg te laat voor een oplossing.

Daarom is investeren in preventie beter dan betalen van kosten achteraf. De Wit Advocatuur wil u daarbij graag van dienst zijn.

Register en derdengelden

De Wit Advocatuur heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. De Wit Advocatuur kan voor u geen derdengelden ontvangen, omdat niet wordt beschikt over een Stichting Derdengelden.

Een juridisch probleem?

Bel of mail mij!

René de Wit
06 2222 4274
rdw@dewitadvocatuur.nl
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00
Neem contact op