Werkwijze

De werkwijze van De Wit Advocatuur is vooral gericht op samenwerking met de klant. Soms vraagt een probleem om een andere oplossing dan een juridische.

Samen met de klant wordt onderzocht waar het probleem nu werkelijk om draait. Dan komt ook de vraag aan de orde welke oplossing daarbij past. Dat hoeft dus niet altijd de juridische te zijn, waarbij soms de gang naar een rechter wordt gemaakt.

De ervaring leert dat juridische procedures zelden leiden tot een win-win-situatie; want er is nagenoeg altijd één verliezer. En de vraag is of de winnaar dan uiteindelijk winst heeft geboekt.  

Advocatuur

De belangrijkste vraag die door de klant beantwoord moet worden: wat wil je? Je gelijk halen of je probleem oplossen (beter nog: voorkomen!).

Meer oplossingsgericht handelen betekent een bredere aanpak dan alleen toepassing van juridische leerstukken. De dienstverlening moét gericht zijn op het doel, het belang van je klant. Dat belang gaat veel verder dan het juridische belang: ken je klant! Dát is de leidraad. Goede communicatieve vaardigheden en kennis van niet-juridische disciplines zijn hierbij van groot belang.

Vandaar de keuze om te werken via de uitgangspunten van “preventive law”, een andere manier van kijken naar en toepassen van juridische dienstverlening. Centraal thema daarbij is ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dat vraagt dus een bredere blik dan enkel en alleen de juridische. Dat betekent ook dat je de klant moet kennen om het belang te kunnen onderkennen.

Preventive law onderscheidt vier fasen in vier fasen in de dienstverlening:

  1. Het bevorderen van de juridische gezondheid;
  2. Het vermijden van juridische conflicten;
  3. Het beperken van juridische conflicten;
  4. De juridische conflictoplossing.


De eerste twee fasen zijn het belangrijkste, want die moeten ervoor zorgen dat er geen problemen gaan ontstaan. Pas daarna komen de fasen drie en vier (als allerlaatste) aan bod. Het voordeel voor de klant is evident. Want waarom zou je wachten op problemen als deze mogelijk voorkomen kunnen worden. Te vaak wordt gezegd: ik heb alles onder controle en heb geen problemen, dus neem ik wel contact op als zich een probleem gaat voordoen. Dat is bijna hetzelfde als een weg oversteken zonder te kijken.

Preventief werken betekent ook zelf de regie behouden, tijdig de juiste keuzes kunnen maken en veel minder van anderen afhankelijk zijn, de mogelijkheid hebben om tijdig de strategie bij te stellen of dat contract niet te sluiten.

Begeleiding
Ik werk ook graag vanuit een begeleidende rol. Niet direct zichtbaar op de voorgrond, maar als sparringpartner op de achtergrond. Hulp bieden om keuzes te maken, beslissingen te nemen door andere invalshoeken te laten zien. Mijn klanten waarderen dat zeer. Het grote voordeel is namelijk dat niet meteen een advocaat ten tonele verschijnt, zodat voorkomen wordt dat de zaak te veel “juridiseert”, terwijl de oplossing compleet ergens anders vandaan moet komen.

De vraag is dus: wil je samen werken of met mij samenwerken?
Ik nodig je graag uit voor een (hernieuwde) kennismaking.

Neem contact op!

Arbeidsmediation - Zakelijke mediation

Niemand zit op een conflict te wachten. Niemand gaat graag naar een rechter. Iedereen wil dat een probleem opgelost wordt, en wel zo snel mogelijk zonder veel kosten aan de ene of de andere procedure kwijt te zijn. Daarom bied ik nu ook mediation aan ofwel een vorm van alternatieve geschiloplossing. Vaak levert dat diepere en bredere inzichten op, waardoor relaties kunnen verbeteren of een afscheid een meer aanvaardbare oplossing kan worden.

Aanpak
Ik ga allereerst met ieder van de gesprekspartners in gesprek. Zo krijg ik een indruk waar het in het conflict om gaat en hoe ieder daar tegenover staat. Vervolgens gaan we gezamenlijk in één of meerdere gesprekken onderzoeken wat nu echt van belang is en welke oplossingen partijen aan de mediation voor zich zien.

Een goede begeleiding van een gespreksleider is dan noodzaak! Uiteindelijk moet het immers toe leiden dat het probleem of conflict definitief opgelost gaat worden. Als partijen beiden achter een uitkomst staan, is dat vele malen beter dan een procedure te verliezen of gedeeltelijk te winnen.

  • Bovendien: partijen houden altijd zelf de regie in handen; niet een rechter of een advocaat.
  • Want bedenk: mediation is vrijwillig en vertrouwelijk en daarom een goede basis voor een goed resultaat.
Neem contact op!