Arbeidsovereenkomst

De inhoud van de arbeidsovereenkomst kan voor een belangrijk deel al zijn geregeld in een CAO. Dat hoeft uiteraard niet zo te zijn. Want wat moet die arbeidsovereenkomst zo al inhouden? De contractvorm (bepaalde of onbepaalde tijd, oproep, etc), werktijden, loon, verlofvormen, proeftijd, concurrentiebeding. Volgens de wet zijn er drie elementen van belang om te beoordelen of er een arbeidsovereenkomst bestaat: arbeid, loon en gezagsverhouding. Er zijn vele situaties denkbaar waarin daarover twijfel kan bestaan.

Waarom kiezen voor De Wit Advocatuur?

Samen gaan we op zoek naar een goede en praktische oplossing. Bij De Wit Advocatuur krijgt u:

 • Een persoonlijk betrokken advocaat, mediator of vertrouwenspersoon
 • Snel contact en passende hulp
 • Een pragmatische aanpak
 • Een praktisch advies
Arbeidsovereenkomst
Beoordeeld met een 9.6 uit 38 beoordelingen.

De inhoud van een arbeidsovereenkomst

Om een indruk te geven wat een arbeidsoverenkomst kan omvatten:

 • bepaalde tijd of onbepaalde tijd;
 • een proeftijd of concurrentiebeding
 • de vakantieaanspraak;
 • een opzegtermijn;
 • het loon en de termijn van uitbetaling;
 • de arbeidsduur per dag of week;
 • eventuele deelname aan een pensioenregeling;
 • een toepasselijke cao; 
 • of de werknemer verplicht is over te werken;

Kortom: lang niet altijd eenvoudig, maar wel noodzakelijk.

Soms: de man of vrouw met de hamer......

Soms, maar lang niet in alle gevallen komt er een procedure aan te pas om een conflict op te lossen. In het geval van toepassing van het ontslagrecht zijn er grofweg twee proecdures mogelijk: die via het UWV en die via de rechter.De procedure via het UWV is aangewezen in geval van bedrijfseconomisch omstandigheden of wanneer er sprake is van een langdurig zieke werknemer. Klik hier voor informatie
Naast deze procedure kunt u ook een ontslagprocedure voeren bij de rechter.
Wilt u een procedure voeren tegen een beslissing op uw uitkering (bijvoorbeeld WW of WIA), ook dan moet u in eerste instantie bij het UWV zijn.

Meer weten: mail of bel mij!

De Wit Advocatuur wordt gemiddeld met een 9.6 beoordeeld.

Dit gemiddelde komt voort uit 38 beoordelingen

9.6

Een juridisch probleem?

Bel of mail mij!

René de Wit
06 2222 4274
rdw@dewitadvocatuur.nl
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00
Neem contact op