Preventive Law

14 november 2023

Preventive law Preventive law is een beweging afkomstig uit Amerika en is ontwikkeld door de advocaat en hoogleraar Louis Meir Brown. Diens levensmotto was: ‘The time to see an attorney is when you're legally healthy – certainly before the advent of litigation, and prior to the time legal trouble occurs’. Het is beter ‘care’ dan ‘cure’, zoals in de geneeskunde. Gezonder eten en bewegen leidt tot betere gezondheid, en preventief optreden in het recht leidt tot juridisch gezonde cliënten en het voorkomen van rechtszaken. In ons land bestaat de onderzoeksgroep preventive law aan Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht.

Inhoud

Preventive law onderzoekt alternatieven voor het werk van een praktijkjurist. De klassieke rol is die van de belangenbehartiger (fighter), deze is verticaal georiënteerd: hij baseert zijn optreden op macht, autoriteit, rechten en procedureregels. Hij gebruikt het recht in een reactieve dienstverlening, waarbij hij analyseert wat er is gebeurd, de feiten scheidt van de juridische relevante feiten en zoveel mogelijk bewijs verzamelt voor zijn standpunt.

Preventive lawyers staan voor een meer horizontale en op verbinding gericht manier van werken. Zij werken met cliënten die nog geen juridisch probleem hoeven te hebben en werken met de eigen verantwoordelijkheid en de werkelijke wensen van de cliënten. Het gaat om begrip, aanpassing en integratie. De traditionele rol van de jurist kantelt van bijstand of advies naar coaching en optimale zorg. Dit vraagt van de preventive lawyer een andere opvatting over hun juridisch professionalisme.

Juridische dienstverlening

De juridische dienstverlening wordt door Richard Susskind in vier fasen ingedeeld: legal health promotion, dispute avoidance, dispute containment en dispute resolution

De laatste fase blijkt het meeste aandacht te krijgen in het rechtsbedrijf.

De preventive lawyer verlegt zijn aandachtsgebied naar de eerste en misschien de tweede fase. Hij laat zich daarbij leiden door 4 vaardigheden: toekomstgericht handelen, (invoelend) luisteren, een open geest hebben en creatief denken.

Het preventieve juridische denken vraagt dus een brede kijk op probleemoplossing: de persoonlijke situatie van de cliënt, de organisatie, de financiële, psychologische, economische, intellectuele en sociale context doen ertoe. Wat is er karakteristiek aan deze cliënt en op welke gebieden kan ondersteuning aan hem geboden worden? Risk-assessment, client-context-analysis, legal predictability en legal design thinking zijn van vitaal belang. Niet de juridische positie van de cliënt staat centraal, maar de cliënt zelf. Met hem wordt een plan gemaakt dat de juridische gezondheid optimaal waarborgt en daarmee worden rechtszaken voorkomen.

Auteur van dit artikel

Prof.dr.mr. Eric van de Luijtgaarden, hoogleraar en lector preventive law aan Maastricht university en Zuyd hogeschool.

www.preventivelaw.nl

Proefschrift Preventive Law

Gerelateerd nieuws

En wij zijn live met een nieuwe site!

Sinds 16 februari 2021 is de nieuwe website in de lucht, met veel d...

Lees dit bericht

De advocaat als preventieadviseur

Als jurist ben ik opgeleid om een probleem te beoordelen op basis v...

Lees dit bericht

Advocatuur anders?

Gaat de advocatuur dan echt veranderen? Er zijn inderdaad wat aan...

Lees dit bericht

Een juridisch probleem?

Bel of mail mij!

René de Wit
06 2222 4274
rdw@dewitadvocatuur.nl
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00
Neem contact op