De advocaat als preventieadviseur

10 augustus 2021

Als jurist ben ik opgeleid om een probleem te beoordelen op basis van de toepassing van een norm. Toepassing van een rechtsnorm op basis van een analyse van de feiten staat centraal. Het belang van de klant trouwens ook. Maar kan dat ook op een andere manier? Hoe kun je de klant bij de hand nemen en ervoor zorgen dat problemen tijdig en goed worden opgelost of nog liever: worden voorkomen?

Voorkomen is beter dan genezen

Als ik zo mijn bijna 30-jarige loopbaan in de advocatuur laat passeren dan kan ik toch wel stellen dat ik het grootste deel van mijn praktijk zo vorm heb gegeven: probleemstelling – analyse – toepassing van de norm / beantwoording van de rechtsvraag.

Preventief werken en adviseren: dat was in mijn tijd geen onderdeel van de opleiding. Dat is jammer, zo moet ik nu concluderen, want het betrekken van niet-juridische aspecten bij de analyse van een probleem draagt bij aan een oplossing die niet altijd in een juridisch antwoord hoeft te liggen. Dat heeft zonder meer een toegevoegde waarde.

Ik zocht daarom naar een manier om mijn praktijk anders vorm te gaan geven en kwam zo in aanraking met “preventive law”. Preventive law heeft als uitgangspunt om mogelijke problemen al in een vroeg stadium aan te wijzen en op te lossen. Dat betekent dat je als jurist een brede blik moet ontwikkelen, kennis moet hebben van je klant, weten waar de belangen liggen (vaak niet-juridisch).

Weg blijven uit procedures, snel een probleem oplossen, zorgen dat de juridische huishouding van je klant op orde is door contractmanagement, adviseren over toekomstplannen. Kortom: kort op de bal spelen. En zo ben ik ertoe gekomen mijn praktijk die richting in te draaien in de overtuiging dat je als advocaat beter kunt voorkomen dan genezen. Zo zal ik als advocaat meer gaan optreden als preventie-adviseur dan als brandweerman. 
Wordt vervolgd!

Meer informatie?

Voor meer informatie: Preventive Law.

Of gewoon eens nader kennis maken en zien wat preventief handelen voor jou kan opleveren? Bel mij of stuur even een berichtje via de contactpagina

Gerelateerd nieuws

Advocatuur anders?

Gaat de advocatuur dan echt veranderen? Er zijn inderdaad wat aan...

Lees dit bericht

En wij zijn live met een nieuwe site!

Sinds 16 februari 2021 is de nieuwe website in de lucht, met veel d...

Lees dit bericht

Preventive Law

Preventive law Preventive law is een beweging afkomstig uit Amer...

Lees dit bericht

Een juridisch probleem?

Bel of mail mij!

René de Wit
06 2222 4274
rdw@dewitadvocatuur.nl
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00
Neem contact op