Ontslagrecht Advocaat

Zoekt u een ervaren ontslagrecht advocaat? De Wit Advocatuur heeft veel kennis op het gebied van ontslag, zodat u probleemloos begeleid kan worden. Bij De Wit Advocatuur ontvangt u namelijk:

  • een persoonlijke betrokken advocaat;
  • snel contact en passende hulp;
  • een pragmatische aanpak.

Waarom een ontslagrecht advocaat?

Om een bedrijf optimaal te laten presteren zijn er goede krachten nodig. Het komt helaas vaak voor dat de juiste klik er niet meer is tussen een werkgever en een werknemer, waardoor er keuzes gemaakt moeten worden. Een ontslagsituatie is lastiger dan het lijkt voor beide partijen. Er is nooit sprake van een zwart-wit situatie en daarom is de juiste inschatting en uitleg van groot belang. Daarnaast krijgt u te maken met verschillende procedures, wat het ontslag moeilijk en onoverzichtelijk maakt. Het is belangrijk dat de werkgever en de werknemer weten wat hun rechten zijn bij ontslag. Daarom is het verstandig om een ontslagrecht advocaat in de arm te nemen.

Verschillende ontslagmogelijkheden

De werkgever kan een keuze maken uit deze drie manieren voor ontslagontslagprocedures (naast ontslag op staande voet):

  • Ontslag met wederzijds goedvinden.
  • Ontslag via het UWV.
  • Ontbinding via de kantonrechter.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Wanneer de werkgever en de werknemer niet meer met elkaar verder willen, dan zullen zij samen tot een overeenkomst kunnen komen. Deze manier wordt ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Hierbij worden afspraken gemaakt over het ontslag, welke vastgelegd worden in een beëindigingsovereenkomst of ook wel vaststellingsovereenkomst. Wanneer u niet goed weet waar u recht op heeft, of niet goed bent in het onderhandelen, dan kunt u bij De Wit Advocatuur terecht voor hulp. Zo bent u zeker van voldoende kennis.

Ontslag via het UWV

Een werkgever kan gebruik maken van de ontslagprocedure bij het UWV wanneer er sprake is van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of ontslag wegens ziekte (wanneer de werknemer langer dan 2 jaar ziek is). Het UWV zal de situatie beoordelen en het ontslag vervolgens toe- of afwijzen. Een werkgever kan de werknemer ondanks deze situatie dus niet zomaar ontslaan.

Enkele van onze diensten

Ontslagrecht

Ontslag: niemand die daar op zit te wachten. Voor de werknemer betekent ontslag vaak ...

Sparringpartner

U staat soms voor moeilijke keuzes. De Wit Advocatuur denkt graag met u mee, zodat u ee...

Contractbeheer

Een goed contractbeheer is noodzakelijk voor een ondernemer. Want hoe vaak gebeurt het ...

Ontbinding via de kantonrechter

Naast bedrijfseconomische redenen of ziekte, kan een werkgever een werknemer ook ontslaan via de kantonrechter. Door middel van een rechtszaak wordt er een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend. Tijdens deze procedure kunt u zich laten bijstaan door een advocaat van De Wit Advocatuur. Op deze manier zorgt u ervoor dat uw belangen voldoende en op de juiste wijze naar voren gebracht worden. Deze worden door de kantonrechter meegenomen in de beslissing.

Onderbouwing van het ontslag

Een werknemer kan niet zomaar wegens bijvoorbeeld disfunctioneren ontslagen worden. Hiervoor gelden strikte voorwaarden en er is ook een sterke onderbouwing van het ontslag nodig. Dit is lastiger dan het lijkt: om de ondermaatse prestaties aan te duiden, is er een duidelijke functieomschrijving nodig en de bijbehorende functie-eisen. Daarnaast krijgen de werkgever en werknemer te maken met verbetertrajecten en een mogelijke herplaatsing. Het is daarom slim om navraag te doen bij een ervaren ontslagrecht advocaat, zodat u zeker bent van uw zaak en de juiste keuzes maakt. Zo kan De Wit Advocatuur u helpen met complex ontslagrecht.

Op tijd de juiste begeleiding

In verband met strikte termijnen en de grote consequenties van uw beslissingen tijdens een ontslagprocedure, is het belangrijk om op tijd aan de bel te trekken. De Wit Advocatuur kan meehelpen te voorkomen dat er een conflict ontstaat tussen de werkgever en werknemer en ervoor zorgen dat u op lange termijn veel kosten bespaart. Daarom is het van belang om vanaf het begin een advocaat in te schakelen om het proces zo goed mogelijk te begeleiden. Hierdoor worden onduidelijkheden en mogelijke valkuilen bijtijds gesignaleerd.

Contact met een ontslagrecht advocaat

U kunt bij mij terecht voor passend advies in lastige situaties of procedures. Heeft u een vraag of interesse in advies? Neemt u gerust contact met mij op. Bij De Wit Advocatuur zijn geen lange wachttijden, dus u krijgt snel advies.

Een juridisch probleem?

Bel of mail mij!

René de Wit
06 2222 4274
rdw@dewitadvocatuur.nl
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00
Neem contact op