Wat is mediation?

Mediation is een manier om (diepgaande ) conflicten te voorkomen én op te lossen. Het is een vorm van geschillenbeslechting waarbij de partijen onder leiding van een mediator proberen zelf tot een oplossing van het geschil te komen.

Waarom kiezen voor De Wit Advocatuur?

Samen gaan we op zoek naar een goede en praktische oplossing. Bij De Wit Advocatuur krijgt u:

  • Een persoonlijk betrokken advocaat, mediator of vertrouwenspersoon
  • Snel contact en passende hulp
  • Een pragmatische aanpak
  • Een praktisch advies
Wat is mediation?
Beoordeeld met een 9.6 uit 38 beoordelingen.

Wat is mediation

Een methodiek onder leiding van een onafhankelijke deskundige begeleider, die gesprekspartners tussen wie een schijnbaar onoverkomelijk verschil van mening bestaat tot oplossingen brengt die op voorhand nog niet ontdekt of mogelijk waren. Mediation vindt plaats volgens een gestructureerde aanpak, waarbij wordt gezocht naar dat wat gesprekspartners bindt en niet wat hen verdeeld houdt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende invalshoeken; dus zeker niet alleen de juridische, maar ook commerciële, psychologische en andere aspecten kunnen aan bod komen.

Mediation kent drie belangrijke uitgangspunten:

  • Vertrouwelijkheid
  • Vrijwilligheid
  • Vrijblijvendheid in afspraken, maar niet in commitment

Wat zijn zo al de voordelen van mediation?

Snel een oplossing
Een mediation kost veel minder tijd dan procederen. Voordat u een rechter te spreken krijgt, kan uw probleem al opgelost zijn. Een mediation kan al binnen enkele maanden zijn afgerond. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation kan dat ook sneller: soms zelfs binnen enkele weken of in een gesprek van een paar uur.

Relatie behouden
Tijdens mediation heeft iedereen de gelegenheid uit te spreken hoe men over het verschil van inzicht denkt. Inzichten worden uitgewisseld; belangen onderzocht en opties voor een mogelijke oplossing komen aan de orde. Daarna zoeken alle betrokkenen samen naar een oplossing. Het resultaat kan dan zo maar zijn, dat u samen tot een mooie oplossing bent gekomen, waarbij de onderlinge relatie is behouden. Dat laatste hoeft niet, maar dan heeft u in ieder geval de mogelijkheid deze op een goede manier af te sluiten. En uiteraard bestaat ook de mogelijkheid dat de oplossingen verder gaan dan aanvankelijk gedacht.

Alles in eigen hand houden
U legt een beslissing niet in handen van een ander, zoals een rechter. U bepaalt zelf wat u wilt regelen en dat kan verder gaan dan alleen het oplossen van een juridische vraag. U bepaalt zelf welke oplossing voor u het beste is en dat kan best een aangename verrassing opleveren.

Hele conflict oplossen
Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Maar laten we ook eerlijk zijn: niet alle mediations slagen. Sommige mislukken of maar gedeeltelijk. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u samen besluit een deel van de discussie alsnog aan de rechter voor te leggen.

Meerdere zaken tegelijk
Bij mediation kunt u verschillende zaken waar meerdere partijen bij betrokken zijn, tegelijkertijd behandelen. Er zit eigenlijk geen beperking aan, behalve dan dat de mediation natuurlijk wel “behapbaar” moet zijn.

Totale kosten
Mediation verloopt over het algemeen sneller dus goedkoper dan de gerechtelijke procedure. Er hoeven geen uitgebreide processtukken ingediend te worden en als advocaten aan de mediation deelnemen hebben deze aan andere rol dan in de procedure.

Verschillende soort mediations

Familiemediation
Familiemediation is een vorm van mediation die zich richt op conflicten binnen families. Denk hierbij aan een echtscheiding, de zorg voor de kinderen, alimentatie, maar ook aan conflicten over nalatenschappen.

Arbeidsmediation
Arbeidsmediation is richt zich op geschillen tussen een werkgever en werknemer. Onder begeleiding van een deskundig en onafhankelijk mediator gaat beiden op zoek naar een oplossing voor het conflict. De mediator geeft dus geen oordeel, maar is een onafhankelijke en neutrale gespreksleider.

Deze vorm van mediation kan bestaan één of meerdere gesprekken waarin werkgever en werknemer tot de kern van het geschil (waar gaat het eigenlijk om en welke belangen spelen een rol) doordringen. Beide partijen zoeken vervolgens gezamenlijk naar oplossingen. Omdat zowel de werkgever als de werknemer een actieve inbreng hebben, zal in veel gevallen een maatwerkoplossing mogelijk zijn die rekening houdt met de belangen van beide partijen.

Zakelijke mediation
Zakelijke mediation is een vorm van conflicthantering die gebruikt wordt om conflicten die ontstaan tussen bedrijven, aandeelhouders en vennoten op te lossen. Onder leiding van een deskundige en onafhankelijke mediator gaan pasrtijen in overleg om tot een oplossing te komen die recht doet aan de belangen van beide (alle) partijen. Dit kan leiden tot verrassende uitkomsten waarbij samenwerkingen zelfs verbreed worden.

Overheidsmediation
Deze vorm van mediation richt zich op geschillen tussen burgers en overheid (gemeenten, UWV, belastingdienst), waarbij het doel is om procedures te voorkomen en tot een goede oplossing tussen partijen te komen.

De Wit Advocatuur wordt gemiddeld met een 9.6 beoordeeld.

Dit gemiddelde komt voort uit 38 beoordelingen

9.6

Een juridisch probleem?

Bel of mail mij!

René de Wit
06 2222 4274
rdw@dewitadvocatuur.nl
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00
Neem contact op