Legal Mediation

Legal Mediation = mediation+. Bij de Legal Mediation-benadering staan de autonomie, persoonlijke, zakelijke en commerciële belangen van partijen centraal, waarbij door de mediator actief en oplossingsgericht wordt gewerkt. De legal mediator kan vastgelopen gesprekken vlot trekken, omdat hij voldoende deskundig is ten aanzien van de inhoud van de kwestie.

Waarom kiezen voor De Wit Advocatuur?

Samen gaan we op zoek naar een goede en praktische oplossing. Bij De Wit Advocatuur krijgt u:

  • Een persoonlijk betrokken advocaat, mediator of vertrouwenspersoon
  • Snel contact en passende hulp
  • Een pragmatische aanpak
  • Een praktisch advies
Legal Mediation
Beoordeeld met een 9.6 uit 38 beoordelingen.

Wat is mediation?

Mediation is een manier om (diepgaande ) conflicten te voorkomen én op te lossen. Het is een vorm van geschillenbeslechting waarbij de partijen onder leiding van een mediator proberen zelf tot een oplossing van het geschil te komen. Een juridische discussie wordt vaak gevoerd op basis van standpunten, die gebaseerd zijn op wet- en regelgeving. Een dergelijke discussie kan uitlopen op een conflict en dat kan weer leiden tot juridische stappen en een gang naar de rechter. En omdat niemand zit te wachten op kostbare en onzekere uitkomsten in procedures is mediation een uitstekend alternatief.

Mediation is een methode waarbij partijen onder leiding van een mediator stapsgewijs naar een oplossing toe werken. Niet de standpunten van partijen zijn hierbij leidend, maar de wederzijdse belangen. Belangen die wellicht nooit eerder op tafel zijn gekomen. Daarbij is de mogelijkheid aanwezig dat de “koek” zelfs groter wordt dan men aanvankelijk gedacht had. Mediation is daarmee een alternatief voor een procedure, maar kan uiteraard ook tijdens een procedure opgestart worden. Mediation kan het hele probleem omvatten, maar ook de “open eindjes” waar partijen niet uit komen. In deze vorm van mediation zijn partijen autonoom en de oplossing komt uit henzelf voort, daarin begeleid door een mediator.

Wat is Legal Mediation?

Legal Mediation = mediation+.

Bij de Legal Mediation-benadering staan de autonomie, persoonlijke, zakelijke en commerciële belangen van partijen centraal, waarbij door de mediator actief en oplossingsgericht wordt gewerkt. De legal mediator kan vastgelopen gesprekken vlot trekken, omdat hij voldoende deskundig is ten aanzien van de inhoud van de kwestie. Een legal mediator onderkent en is bekend met de juridische aspecten van hetgeen partijen te bespreken hebben. Deze mediator toetst met partijen en/of hun (juridisch) adviseur of de regeling juridisch, praktisch en zakelijk haalbaar is, tegemoetkomt aan de werkelijke belangen van alle betrokkenen, en bij de bedrijfscultuur of situatie past.

Daarnaast toetst de legal mediator de duurzaamheid van de afspraken, namelijk of alle partijen goed hebben begrepen wat zij hebben afgesproken, de gevolgen voor de korte en de lange termijn.

Kenmerken van mediation

Er gelden voor mediation 3 belangrijke uitgangspunten:

  • vrijwilligheid: deelname aan mediation is vrijwillig en kan op ieder moment gestopt worden. Dat geldt trouwens ook voor de mediator.
  • Vertrouwelijkheid: alles wat tijdens de mediation besproken wordt, is strikt vertrouwelijk en mag op geen enkele manier gebruikt worden; zeker niet in een procedure. Als dat namelijk zou gebeuren, zou mediation als alternatief voor een procedure niet gebruikt kunnen worden.
  • Vrijblijvendheid: alle gemaakte afspraken, zo lang deze niet vastgelegd zijn, kunnen worden herroepen of worden bijgesteld.


Eigenlijk is er nog een vierde uitgangspunt: mediation vraagt betrokkenheid van alle deelnemers. Deelname aan mediation betekent een actieve inbreng om tot een oplossing te komen.

Wat zijn nu de verschillen tussen beide vormen van mediation?

Bron: academylegalmediation.nl

Bron: academylegalmediation.nl

De voordelen

Snel een oplossing
Waar een procedure vele maanden en jaren kan duren en onzekerheden kent, wordt mediation over het algemeen binnen enkele maanden, soms in weken of zelfs in enkele uren afgerond.

Behoud van relatie
Tijdens mediation krijgt iedereen de gelegenheid de eigen belangen te verwoorden. Dat is wat anders dan standpunten verdedigen. Daarna zoeken alle betrokkenen samen naar een gemeenschappelijk belang, naar een oplossing. Daarmee kunnen relaties behouden blijven, verdiept worden of goed afgesloten worden zonder elkaar onnodig te schaden.

Eigen regie
Bij mediation bepaalt u samen de onderwerpen, het tempo, de inschakeling van adviseurs en kunt u de mediation stoppen wanneer u wilt. In geval van een procedure bij de rechter kan dat niet.

Hele conflict oplossen
Deelnemers aan de mediation bepalen samen waar zij het over willen hebben. Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. De rechter toetst de norm en niet het belang. Zo is het mogelijk dat een uitspraak niet tot een algehele oplossing leidt. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. De wederzijdse belangen zijn daarbij het uitgangspunt. En dat belang kan zelfs meer omvatten dan waar het conflict om draait.

Meerdere zaken tegelijk
Bij mediation kunt u verschillende en complexe zaken waar meerdere partijen met ieder een eigen belang bij betrokken zijn, tegelijkertijd behandelen.

Totale kosten
Mediation is goedkoper zijn dan het voeren of voortzetten van de gerechtelijke procedure. Er is geen griffierecht verschuldigd, er is geen proceskostenrisico, de kosten van juristen heeft u zelf in de hand.

De nadelen

Mediation heeft geen zin als u:

  • een principiële en openbare uitspraak wilt over een juridisch punt;
  • al eerder heeft geprobeerd om het conflict via mediation op te lossen en dat niet is gelukt;
  • de aard van het geschil zich niet of nauwelijks voor mediation leent.

 

Wat zijn de kosten van mediation
De kosten van mediation zijn afhankelijk van het aantal sessies. Dat aantal hangt dan weer af van de bereidheid van de deelnemers om tot een oplossing te komen. Sommige mediations zijn na enkele gesprekken al klaar; anderen duren langer. Van tevoren zal over de hoogte van de kosten worden gesproken en worden deze ook inzichtelijk gemaakt.

Verschil in kosten en snelheid tussen mediation en een procedure
Voor een procedure betaalt u in zijn algemeenheid griffierechten en advocaatkosten, die tot duizenden euro’s kunnen oplopen. De doorlooptijden van een procedure zijn lang. Zo is een periode van start (dagvaarding) tot finish (uitspraak) van minimaal 6 maanden niet ongebruikelijk. Vaak is dat nog langer tot enkele jaren, zeker als er hoger beroep wordt aangetekend.

Wie is de mediator
Ik ben zo’n 30 jaar advocaat, waarbij ik mij richt op het arbeidsrecht voor bedrijven en particulieren. Mijn werkwijze is gebaseerd op preventie én op een bredere kijk op de vraag dan enkel en uitsluitend de juridische. Kenmerk in die aanpak is dat ik uitga van belangen in plaats van het verdedigen van standpunten. Het behartigen van het belang van de klant en niet het verdedigen van diens standpunt levert de beste resultaten op.

Zo is ook de aanpak van mijn mediation: onder mijn regie probeert u samen tot een oplossing te komen, gericht op de lange termijn en met behoud of herstel van onderlinge relaties. Dat is namelijk de beste waarborg op succes: een door beide deelnemers gedragen oplossing.

Neem contact op!

De Wit Advocatuur wordt gemiddeld met een 9.6 beoordeeld.

Dit gemiddelde komt voort uit 38 beoordelingen

9.6

Een juridisch probleem?

Bel of mail mij!

René de Wit
06 2222 4274
rdw@dewitadvocatuur.nl
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00
Neem contact op